Velkommen til Søndbjerg & Odby  kirker  
 Forsiden   
Kirkebladet    Aktuelt      Gudstjenester     Møder     Billedgalleri 
 

                                                          
Det er gratis for folkekirkemedlemmer, at erhverve et gravsted.
Der betales for vedligeholdelse og pyntning i fredningsperioden, hvis gravsteds ejeren ikke selv gør det.

Der er også mulighed for, at oprette legataftale
Der indbetales et beløb for hele fredningsperioden. Skema fra Viborg Stift skal udfyldes.
Det aftales, hvad der skal gøres ud over alm. vedligeholdelse. Beløbet bliver indbetalt til Viborg Stift.

Se Kirkegårdsvedtægter for 2016 her

Se hele Takstbladet for 2021 her
Læs også i takstbladet priser for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirke og kapel 

Priser på planter m.m.

I Viborg Stift for 2021:

 Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder (ikke momspligtig).
 

 

Erhvervelse af gravsted

Fornyelse ud over fredningstiden og reservation

Medlem af folkekirken

Kisteplads: 823,85 - medlemsrabat = gratis i fredningstiden.

Urne- / barneplads: 313,85 – medlemsrabat = gratis i fredningstiden.

364,87 kr.

Ikke-medlem af folkekirken

Kisteplads: 823,46 kr. x fredningstiden.

Urne- / barneplads: 313,85 kr. x fredningstiden.

De 364,87 kr. er et engangsbeløb, som skal dække omkostninger ved oprettelse af forlængesesaftalen.
Der skal ikke betales mere før næste aftale. Der kan aftales for i intervaller på 5,-10, år o.s.v.

Søndbjerg: Hanne Krag Møller, Vesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm 97 87 56 33 - 61 38 08 87 mail

Odby: Karsten Nielsen Vesterfjordsvej 8, 7790 Thyholm 97 87 52 99 - 27 33 16 76 mail