Medarbejdere og menighedsråd ved Søndbjerg og Odby kirker.

Menighedsrådet
2016

Det nye kirkeår begyndte 1. søndag i advent
og det nye menighedsråd tiltrådte:

Formand:Bente Thing
Næstformand: Sigrid Tarp,
Kasserer: Grethe Ebdrup,
Kontaktperson: Anne-Vibeke Thybo,
Sekretær: Holger Quist Nielsen


Titel Navn og adresse Tlf. nr., E-post
Sognepræst Thomas Buelund
 Aggerholmsvej 2 7790 Thyholm
tlf: 97 87 51 36
23 23 51 36
E-mail
 
Sognepræst Morten Bo Krogh Nielsen
Kirkebakken 1 7790 Thyholm
tlf: 97 87 90 03
E-mail 
Kirkesanger Ellen Pedersen
Ternevej 4,  7790 Thyholm
97 87 90 47
mail
Organist Christen Birkebæk
Orionsgade 35, 7790 Thyholm
22 45 42 09
mail
Graver  (Odby) Karsten Nielsen
Vesterfjordsvej 8,  7790 Thyholm
97 87 52 99
27 33 16 76
mail
Graver (Søndbjerg)

Hanne Krag Møller, Vesterfjordsvej 3, 7790 Thyholm

97 87 56 33
61 38 08 87
 mail

Formand Bente Thing
Gl. Landevej 3, 7790 Thyholm
97 87 50 22
mail
Næstformand
Sekretær
Sigrid Tarp
Engvej 3, 7790 Thyholm
2382 8684
mail
Kontaktperson Anne-Vibeke Thybo
Polarisvej 30, 7790 Thyholm
97 87 54 98
mail
Kasserer Grethe Ebdrup,
Søndbjerg Strandvej 3,  7790 Thyholm
5120 7428
mail
MenighedsrådsmedlemHolger Quist Nielsen
Søndbjerg Strandvej  12, 7790 Thyholm
97 87 58 05
mail
Kirkeværge
(udenfor menighedsråd)
Niels Poulsen, Venusvej 4, 7790 Thyholm 97 87 53 25
mail