Guds-
tjeneste
liste.
   

Tid og sted

     

Søndbjerg

Odby 

 Jeginndø  Lyngs  Hvidbjerg 
25. juni 2. s.e. Trinitatis 9.00 MKN-10.30 HSN-9.00 HSN
2. juli 3. s.e. Trinitatis 19.00 MKN+JB-10.30 MKN-
9.00 HSN
9. juli 4. s.e. Trinitatis -10.30 MKN --9.00 MKN
16. juli 5. s.e. Trinitatis 9.00 TB-10.30 HSN -10.30 TB
23. juli 6. s.e. Trinitatis10.30 TB - K---9.00 TB
30. juli 7. s.e. Trinitatis -10.30 TB 9.00 TB - K-9.00 HSN
6. august 8. s.e. Trinitatis -9.00 MKN10.30 MKN-10.30 LS
13. august 9. s.e. Trinitatis 9.00 JB_-10.30 MKN*9.00 MKN - K
20. august 10. s.e. Trinitatis -9.00 TB10.30 MKN***10.30 TB9.00 MKN - K
27. august 11. s.e. Trinitatis 10.30 TB**-9.00 HSN - K-10.30 HSN
TB: Thomas Buelund - MKN: Morten Krogh Nielsen -  JB: Jan Bjerglund – HSN: Heidi Sun Nielsen LS: Lars Sandfeld – *Møllegudstjeneste  – **Strandgudstjeneste  – *** Indsamling til Israelsmissionen – K: Kirkekaffe - 

           
Se gudstjenesteplan 3. kvartal 2017
Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med levende lys og mange mennesker
i Søndbjerg og Odby kirker.
- selvslukkende lys,
- spand med vand (som en person er klar til at bruge),
- Brandhæmmende væske på juletræet, - forstøver,
desuden pulverslukker og brandtæpper.
(Der er ikke mulighed for at etablere flugtveje i kirkerne.)

   

   Menighedsrådsmøder  2017:

Fælles møder med Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø, i Kirkecentret:

                                              2/3;4/5; 7/9; 2/11 2017

Møder forSøndbjerg-Odby menighedsråd i konfirmandlokalet i Søndbjerg Præstegaard:

                                                 18/1; 22/2; 19/4; 9/8; 4/10 2017
Hvor ikke andet er nævnt, kl. 19.00
Møderne er offentlige.