Aktivitetskalender            
 Læs mere i Kirkebladet for hele Thyholm: 
       Kirkebladet for april 2019      Kirkebladet for maj 2019    

Fornyelse i Folkekirken
Onsdag d. 24. april kl. 19.30 i Thyholm Kirkecenter: Fornyelse i kirken - også hos os? Denne aften vil pastoratets to menighedsråd sammen med præsterne være vært for en samtale om hvordan vi kan tale videre om fornyelse i kirken - også hos os. Vi vil tage udgangspunkt i de inspirationer og input, som forårets fire oplægsholdere har givet os. Så kom og vær med til at få alt det vi har hørt, lært og set gjort til vort eget.


Der er kaffebord hver aften, som koster 20,- kr.  Alle er velkomne.

__________________

Menighedsrådet:

øverst f.v.:  Præst - Thomas Buelund,
Formand - 
Bente Thing,

 Præst - Morten Krog Nielsen
nederst f.v.: Næstformand -Sigrid Tarp,
Kasserer - Grethe Stausholm Ebdrup,
   Kontaktperson - Anna-Vibeke Thybo Espesen 
 - Holger Emanuel Quist Nielsen.
 
Menighedsrådet
Torsdag d. 25. april kl. 16.00: Menighedsrådsmøde
i Thyholm Kirkecenter.
Onsdag d. 15. maj kl. 16.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
__________________

_______
Påskemåltid Skærtorsdag d. 18. april kl. 17.30:
Påskemåltid i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård
forud for gudstjenesten kl. 19.30 i Søndbjerg Kirke.
Pris 60 kr. Tilmelding til Anna­Vibeke Thybo,
tlf. 22 51 05 19, mail stutterithybo@mail.com
senest fredag d. 12. april. Alle er velkomne
_________________
Musikalsk tankerum
 Onsdag d. 24. april kl. 19.00-­21.00
og Onsdag d. 22. maj kl. 19.00-21.00
i Søndbjerg Kirke:
Organist Christen Birkebæk spiller kendte salmer
og musikstykker på orgel.
Du kan komme og gå, som det passer dig
inden for det afsatte tidsrum.
____________________
Bibelkredsen
Mandag d. 13. maj hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Matt. 3,1-10.
_______________________
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 9. og d. 23. april kl. 19.00
og Tirsdagene d. 7. og d. 21. maj kl. 19.00
i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport
ringer du til Grethe Ebdrup 51 20 74 28,
så arrangerer vi samkørsel.

 
______________________

Thyholm FDF
https://fdf.dk/thyholm/


fdf
  _________________storm1 storm2

En ægte Holger:

holger
a