Aktivitetskalender            
 Læs mere i Kirkebladet for hele Thyholm: 
HER 

CAFÉ-EFTERMIDDAGE   ?????
_______________
Kirkehøjskole
Årets tema i kirkehøjskolen er ”Jesus”.
 Vi har inviteret en præst, en forsker, en underviser
 og en kunstner til at komme med hvert deres bud på,
 hvad de tænker om Jesus.
Vi håber, at mange vil tage imod indbydelsen til
at fordybe os sammen i kernen af kristendommen,
 som har og har haft enorm betydning for vores kirke,
 kultur og samfund.
 Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30:
Jesus i kunsten, med sogne- og korshærspræst
Søren Nielsen, Holstebro.
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30:
 Markus, med skuespiller Caspar Koch, Aarhus.
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30:
Jesus set fra en forskers perspektiv,
med lektor René Falkenberg, Aarhus Universitet.
Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.30:
Jesus i salmer og musik, med sognepræst
Mads Djernes, Nørremarkskirken i Vejle.

________________
Menighedsrådet:

øverst f.v.:  Præst - Thomas Buelund,
Formand - 
Bente Thing,

 Præst - Morten Krog Nielsen
nederst f.v.: Næstformand -Sigrid Tarp,
Kasserer - Grethe Stausholm Ebdrup,
   Kontaktperson - Anna-Vibeke Thybo Espesen 
 - Holger Emanuel Quist Nielsen.
 
Menighedsrådet
 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 20. februar kl. 16.00
i Thyholm Kirkecenter.
_________________
Kyndelmissegudstjeneste
 Efter gudstjenesten i Odby Kirke
 torsdag den 30. januar kl. 17.00
 (vær opmærksom på den ændrede dato)
 er der spisning i Kirkecentret.

 Fastelavnsgudstjeneste
 Efter gudstjenesten i Søndbjerg Kirke
 søndag den 23. februar kl. 14.00
 inviteres til tøndeslagning, kaffe, fastelavnsboller
og hyggeligt samvær i konfirmandstuen.
Musikalsk tankerum
 Onsdag den 22. januar kl. 19.00 - 21.00
og Onsdag den 26. februar kl. 19.00-21.00
i Søndbjerg Kirke:
 Organist Christen Birkebæk spiller kendte salmer og musikstykker på orgel. Du kan komme og gå
 som det passer dig inden for det afsatte tidsrum
____________
Søndersognenes strikkecafé
 Tirsdagene den 14.,  den 28. januar, 11 februar og
25 februar kl. 19.00
 i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport, ringer du
 til Grethe Ebdrup 51 20 74 28,
så arrangerer vi samkørsel.
 _______________________
Bibelkredsen
Mandag d. 20. januar kl. 19.00 hos
 Ellen og Per Toftdahl, Birkevej 4.
Tekst: Luk. 17,5-10.

______________


Thyholm FDF
https://fdf.dk/thyholm/

 _________________

storm1 storm2

En ægte Holger:

holger
a