Aktivitetskalender            
 Læs mere i Kirkebladet for hele Thyholm: 
    Krkebladet januar 2019     Kirkebladet februar 2019
Caféeftermiddage i Thyholm 
Kirkecenter i 1. sæson af 2019
30. januar 2019       : Oluf Vestergaard:
                                "Bankmanden om sit liv"
13. februar 2019:       Bent Jensen, Uglev:
                              Operacafe,  med musikstykker sat 
                             sammen og inspireret af "De 10 Bud".
27. februar 2019:              Niels Viggo Lynghøj:
                                 "Et indlæg     om dette og hint"
13. marts 2019:              Jørgen Busk:
                             "Nazismen og 2. verdenskrig i Europa"
27. marts 2019:            Anne Krogh Nielsen, Jegindø:    
                                    "Små og store træk fra mit liv"

Alle de nævnte datoer er onsdage og starter
sædvanen tro kl. 14.30 og slutter senest kl. 16.30. Deltagelse: 20 kr.
Hjertelig velkommen til såvel gamle som nye cafégæster
til et par fornøjelige og indholdsrige timer.

Arrangør: Hvidbjerg-Lyngs og Jegindø Menighedsråd.
_________________________
Filmstudiekreds
Onsdag d. 23. januar kl. 19.00:
Vi ser den amerikanske film ”First Reformed”.
 ”Et liv uden fortvivlelse er et liv uden håb”,
 lyder mantraet fra præsten Ernst Toller.
Han har ellers rigeligt at være fortvivlet over.
 Men Toller er ikke uden håb,
selvom hadet ofte løber af med ham.
Filmen begynder kl. 19.00
i Thyholm Kirkecenter
og kaffen koster 20 kr

_______________
Fornyelse i Folkekirken
Menighedsrådenes Fællesudvalg inviterer til den første aften i en række med temaet: Fornyelse i Folkekirken. Første aften taler sognepræst Poul Nyborg.
Dato: Torsdag d. 21. februar kl. 19.30  i Thyholm Kirkecenter.
Hvorfor er fornyelse nødvendigt? Hvordan kan tradition og fornyelse gå op i en højere enhed? Hvad er det præcis, vi gerne vil have fornyet?
Det er nogle af de spørgsmål, som Poul Nyborg vil tage op i sit foredrag og forsøge at give sit svar på.
Poul er tidligere præst i Aarhus Valgmenighed og siden 2016 sognepræst i Dejbjerg og Skjern.
 Han har i sit teologiske speciale og i de otte år, han var ansat som præst i Aarhus Valgmenighed arbejdet både teoretisk og praktisk med kirkelig fornyelse - primært inden for Folkekirken. Det er denne erfaring - i spændet fra valgmenighed i Aarhus til traditionel sognekirke, som Poul vil trække på i sit foredrag.
Poul er cand. theol fra Aarhus Universitet 2007 med tilknytning til Menighedsfakultetet. Han er 41 år og gift med Majbrit, som han har tre børn sammen med. Han er opvokset på Thyholm.

__________________

Menighedsrådet:

øverst f.v.:  Præst - Thomas Buelund,
Formand - 
Bente Thing,

 Præst - Morten Krog Nielsen
nederst f.v.: Næstformand -Sigrid Tarp,
Kasserer - Grethe Stausholm Ebdrup,
   Kontaktperson - Anna-Vibeke Thybo Espesen 
 - Holger Emanuel Quist Nielsen.
 

Menighedsrådet
Torsdag d. 24. januar kl. 16.00:
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård.
Onsdag d. 20. februar kl. 16.00:
Menighedsrådsmøde i Thyholm Kirkecenter.
__________________
Musikalsk tankerum
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.00-21.00
Torsdag d. 21. februar kl. 19.00-­21.00
i Søndbjerg Kirke:
Organist Christen Birkebæk spiller kendte salmer
og musikstykker på orgel.
Du kan komme og gå, som det passer dig
inden for det afsatte tidsrum.
____________________
Bibelkredsen
Mandag d. 4. februar kl. 19.00
hos Grethe og Chr. Erik Christensen,
Aggerholmsvej 25.
Tekst: Matt. 17,1­9.

_______________________
Søndersognenes strikkecafé
Tirsdagene d. 29. januar kl. 19.00,
og Tirsdagene d. 12. og d. 26. februar kl. 19.00
i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård.
Har du problemer med transport
ringer du til Grethe Ebdrup 51 20 74 28,
så arrangerer vi samkørsel.

 
______________________

Thyholm FDF
https://fdf.dk/thyholm/


fdf
  _________________storm1 storm2

En ægte Holger:

holger
a