Artikler og indlæg                              Til Hovedsiden          Artikler, m.v.
til denne side sendes til: 
Chr. Gade, Råkjærvej 3,
 Hellerød, 7790 Thyholm.                              

(gerne mail! -her)

Nedenstående lille indlæg i "Thisted Dagblad", synes jeg ikke nogen skal snydes for!